В рамках роботи пропонується розробити технологію побудови баз знань систем підтримки прийняття рішень, що буде виробляти рекомендації для особи, що приймає рішення, на підставі побудованої бази знань слабко структурованої предметної області. В базі знань має бути врахована рефлексивна поведінка суб'єктів конфліктної ситуації.