У нас час все більшою проблемою стає обробка великих масивів даних (Bigdata) і для вирішення цієї проблеми створюються все нові алгоритмічні та програмні рішення. Однією з найбільш поширених на сьогодні платформ для обчислення та обробки великої кількості даних є Apache Hadoop. 
У даній курсовій роботі буде розглянуто основні особливості платформи Hadoop та створено проект на її основі, що дозволить виявляти латентні зв’язки між термінами на основі матриці суміжностей та її візуалізація у вигляді графу.
Результатом роботи є система на платформі ApacheHadoop, яка дозволяє будувати матрицю суміжностей та граф відповідно до заданого запиту.