zahyst mag105 2021

16.06.2021: Захист магістерських дипломних робіт

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів http://kau.org.ua/deps/imp 
 
Іван Горбатенко. Квантовомеханічні розрахунки структури та властивостей карбонатовмісних апатитів
 
Дар'я Петровська. Флуктуаційна модель розриву контактних зв'язків у карбін-графенових наноелементах при дії силового поля
 
Михайло Флакс. Магнітометрія слабких електричних сигналів