CherepinVT

З глибоким сумом сповіщаємо, що 20 листопада 2020 року на 91 році пішов з життя видатний вчений у галузі фізичного металознавства та фізики поверхні, засновник і багаторічний керівник Київського відділення МФТІ та Фізико-технічного навчально-наукового центру, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Валентин Тихонович Черепін.

Валентин Тихонович Черепін народився 9 липня 1930 р. в Черкасах. У 1953 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У 1957 р. захистив кандидатську дисертацію та кілька років викладав у КПІ. У 1962–1964 рр. працював професором ЮНЕСКО в Бомбейському технологічному інституті, а після повернення — у Президії Академії наук УРСР.

З 1964 р. Валентин Тихонович почав працювати в Інституті металофізики АН УРСР, де за його ініціативою було розпочато створення першого в СРСР іонного мас-спектрального мікроскопа та заснував новий напрям — іонну та електронну спектроскопію та іонну модифікацію поверхні металів і сплавів. У 1969 р. він створив та очолив відділ фізики металевих поверхонь, у 1972 р. захистив докторську дисертацію «Вторинна іонна емісія і мас-спектральна мікроскопія твердих тіл». У 1973–1985 рр. — заступник директора з наукової роботи. У 1979 р. Валентину Тихоновичу було присвоєно звання професора за спеціальністю «Фізика твердого тіла», а у 1982 р. обрано членом-кореспондентом АН УРСР за спеціальністю «Матеріалознавство».

Валентин Тихонович Черепін був найактивнішим засновником у 1978 р. Київського відділення Московського фізико-технічного інституту (КВ МФТІ), яке він очолив у 1992 р. У 1996 р. КВ МФТІ увійшло до складу Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України (ФТННЦ), яким Валентин Тихонович керував до 2017 р. і став ініціатором його реорганізації у Київський академічний університет (КАУ). З 2017 р. Валентин Тихонович був радником при дирекції ФТННЦ, а згодом КАУ.

Значне місце у діяльності Валентина Тихоновича посідало створення нових приладів для дослідження та аналізу поверхні матеріалів. Як заступник директора Інституту металофізики, він багато зробив для розвитку фізичного приладобудування. Під його керівництвом розроблено низку унікальних установок для фундаментальних і прикладних досліджень. Він є автором 50 винаходів та 6 патентів на енерго- й мас-аналізатори, іонні джерела, сканувальний тунельний мікроскоп. Під його керівництвом розроблено іонні мікрозонди МС 7201 та МС 7202, які випущено серійно Сумським ПО «Селмі». За участю Валентина Тихоновича в співпраці з ПО «Енергія» та австрійськими науковими установами створено бортовий космічний мікрозонд МIGMAS, що відкрив нові перспективи досліджень у галузі фізики поверхні на борту орбітальних космічних станцій. Валентин Тихонович є одним із засновників і першим президентом (1993–2004 рр.) Українського вакуумного товариства. 

В.Т. Черепін є автором більше ніж 350 праць, зокрема 13 монографій, він має 50 авторських свідоцтв на винаходи та 6 патентів. Серед його учнів 22 кандидати і 3 доктори наук. Він лауреат Державної премії УРСР (1982), премії НТС Мінпрому СРСР ім. Д.К. Чернова (1979) та премії НТС Приладпрому ім. С.І. Вавілова (1983). Його нагороджено орденами «Знак пошани» (1976), Трудового Червоного Прапора (1986), Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1980) та почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (2000).

Світла пам'ять про Валентина Тихоновича Черепіна  – видатного вченого, організатора і непересічну людину назавжди збережеться у серцях тих, хто знав його і довгі роки працював з ним поруч. Колектив Київського академічного університету висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Валентина Тихоновича з приводу непоправної втрати.