Вітаємо студентів Кафедри прикладної фізики та наноматеріалів КАУ та спипендіатів UKRATOP, Андрія та Кирила, з відмінним захистом магістерських робіт!

AndriyАндрій Куйбаров

Топологічні аспекти електронної структури полярного напівпровідника BiTeI - https://youtu.be/C3ckkyBsBoQ

Приведено докази того, що розщеплені стани полярного напівпровідника BiTeI є об'ємними. Зокрема, визначено kz-залежність цих станів. Отримано перші ARPES спектри та карти Фермі мідь-допованого BiTeI та знайдено діраківські електронні стани в забороненій зоні, що може свідчити про перехід BiTeI у стан топологічного ізолятора під впливом хімічного тиску.

 

KyryloКирило Очкан

Резистивні ефекти в багатокомпонентних оксидних і халькогенідних плівках - https://youtu.be/VgCnd2nYkY8

Шляхом моделювання резистивних перемикань в тонких плівках барієвого купарату встановлено, що електроміграція іонів кисню під дією змінного електричного поля є джерелом виникнення двозначної залежності струму від напруги. Експериментально досліджено резистивні та магнеторезистивні властивості кристалів TaRhTe4. Розрахунки розподілу електричної напруги та ліній щільності електричного струму для різних значень анізотропії електропровідності узгоджуються з результатами вимірів транспортних характеристик макроскопічних зразків TaRhTe4.