kau kmda adlerschofКоманда проєкту Academ.City разом з повноважними представниками Київської міської державної адміністрації відвідала з робочим візитом наших колег із науково-технологічного парку Adlershof (м. Берлін).
Анатолій Баган (Департамент промисловості та підприємництва КМДА), Олександра Антонюк (доктор фіз.-мат. наук, КАУ), Катерина Першина (доцент, доктор хім. наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського), Остап Згалат-Лозинський (ст. наук. співр., доктор техн. наук, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України) обговорюють з німецькими колегами інкубаційну підтримку deep tech стартапів, побудову наукового парку Academ.City, взаємодію місцевої влади та наукових установ в процесі створення та комерціалізації інновацій.

Учасники: WistaHumboldt Universitat AdlershofКМДАКАУ