Maksymenko_news.jpegЗ п'ятниці, 5 лютогоо 17:00 на кафедрі математики КАУ при Інституті математики НАН України розпочинає роботу факультатив «Основи кусково-лінійної топології». Лекції прочитає член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії топології Інституту математики НАН України  С.І.Максименко.

В курсі кусково-лінійної топології виділено 5 основних напрямків, кожному з яких буде присвячена окрема увага.
1. Поліедри. Теореми вкладення поліедрів в Євклідові простори.
2. Симпліціальні відображення між поліедрами.
3. Групи гомологій. Числа Бетті. Формула Ейлера-Пуанкаре.
4. Інваріантність груп гомологій поліедрів відносно триангуляцій.
5. Число Лефшеця і теореми про нерухомі точки.

Щоб приєднатись до курсу просимо зареєструватись за посиланням