Вітаємо студентів Кафедри теоретичної та математичної фізики КАУ, Богдану та Андрія, з відмінним захистом магістерських робіт!

Reshotka tmphБогдана Решотка

Внутрішня динаміка молекул води у формуванні структури водних розчинів біологічних молекул: дослідження методом молекулярної динаміки

В рамках дипломної роботи було проведено аналіз даних для експериментальних коливальних спектрів молекули води, на основі яких були запропоновані нові моделі молекули води (EF3Pg, EF3Pl, EP3Ps) з урахуванням її внутрішніх ступенів вільності. Тестові симуляції, проведені методами молекулярної динаміки, виявили суттєвий вплив внутрішньої динаміки молекули води на характер гідратації інших молекул води, що містяться в розчині, а також - гідратації фосфатних груп ДНК. Показано, що врахування внутрішньої динаміки властивої молекулі води не впливає на характер гідратації додатно заряджених іонів калію. Також було зроблене припущення, що вплив внутрішньої динаміки молекули води буде суттєвим при вивчені від’ємно заряджених іонів, наприклад іонів хлору.
Одержані в дипломній роботі результати мають практичну цінність для розробки параметрів силових полів в методі класичної молекулярної динаміки.

Naidiuk tmphАндрій Найдюк

Квазікласична асимптотика акцесорного параметру в рівняннях сімейства Гойна 

Побудовано відповідність між кореляційними функціями двовимірної конформної теорії поля (класичними конформними блоками) та акцесорними параметрами рівняня Гойна і його іррегулярних граничних випадків у випадку малої константи звя'зку. А також аналогічна відповідність для великої константи зв'язку в деяких іррегулярних випадках, використовуючи метод точного ВКБ (метод Вентцеля-Крамерса-Бріллюена).

Переглянути відеозапис