scire1Співробітники Кафедри молекулярної фізології та біофізики КАУ Нана Войтенко та Віктор Досенко зі співавторами опублікували статтю в рейтинговому журналі Scientific Reports:

Kopach, O., Krotov, V., Shysh, A., Sotnic, A., Viatchenko-Karpinski, V., Dosenko, V., & Voitenko, N. (2018). Spinal PKCα inhibition and gene-silencing for pain relief: AMPAR trafficking at the synapses between primary afferents and sensory interneurons. Scientific Reports8, 10285. http://doi.org/10.1038/s41598-018-28512-9

У статті досліджується роль протеїнкінази С підтипу альфа (PKCα) у хронічному болі. В роботі автори випробували різні схеми фармакологічного та генетичного інгібування спинальної PKCα у моделі довготривалого периферичного запалення. Фармакологічне інгібування знижувало периферичну ноцицептивну гіперчутливість, а також супутні локомоторний дефіцит та тривожність у щурів з викликаним запаленням. Ці ефекти спостерігалися як на фазі розвитку, так і на фазі підтримання болю. Генетична терапія (нокдаун PKCα) також зменшувала запальний біль. Більше того, терапевтичний ефект супроводжувався зниженням активності кальційпроникних АМРА рецепторів (яка залежить від активації PKCα) в синапсах між сенсорними нейронами дорсального рогу та первинними аферентами. Дані результати пропонують новий погляд на механізм-орієнтоване лікування болю шляхом впливу на молекулярні механізми у структурах центральної нервової системи, які відповідають за біль.

Нагадаємо, що нещодавно було визначено кращу наукову статтю КАУ в 2017 році.