LaminaXКращою науковою статтею КАУ в 2017 році було визнано роботу, опубліковану співробітниками кафедри біофізики і молекулярної фізіології Н.В. Войтенко, П.В. Біланом та Є.Ю. Шереметом зі співавторами в журналі Frontiers in Cellular Neuroscience:
Krotov V, Tokhtamysh A, Kopach O, Dromaretsky A, Sheremet Y, Belan P and Voitenko N (2017) Functional Characterization of Lamina X Neurons in ex-Vivo Spinal Cord Preparation. Front. Cell. Neurosci. 11:342. doi: 10.3389/fncel.2017.00342
Відомо, що нейрони 10-ої пластини спинного мозку відіграють важливу роль у сомато-сенсорній інтеграції та обробці вісцерального болю. Але дослідження функціональних властивостей нейронів 10-ої пластини досить довгий час були поодинокоми через труднощі з доступом до цих нейронів (10-та пластина – це тонкий шар нейронів навколо центрального каналу).
В даній роботі вперше в світі був представлений препарат спинного мозку ex-vivo з прикріпленими дорсальними та вентральними корінцями, що дозволяє проводити функціональні дослідження нейронів 10-ої пластини, використовуючи косу світлодіодну підсвітку для контрастної візуалізації нейронів у товщі нервової тканини.
LaminaX 1Завдяки розробленій методиці вдалося зареєструвати електрофізіологічні характеристики нейронів 10-ої пластини, зокрема мембранні властивості нейронів, патерни потенціалів дії, а також іннервацію волокнами (аферентними та еферентними). Тканинний препарат також досліджували, використовуючи кальцієві флуоресцентні барвники, щоб продемонструвати індуковані деполяризацією зміни внутрішньоклітинної концентрації йонів кальцію в нейронах 10-ої пластини. Також було проведено візуалізацію субпопуляцій нейронів, забарвлених ретроградно, для виявлення симпатичних прегангліонарних та проекційних нейронів.
Розроблений підхід дає надійний інструмент для дослідження функціональних властивостей окремих нейронних субпопуляцій, що суттєво прискорить вивчення 10-ої пластини спинного мозку.