Співробітники КАУ д.б.н. Н.В.Войтенко та д.б.н Т.А.Півнева зі співавторами опубліковали статтю в рейтинговому журналі: Journal of Cell Science (2018) 131, jcs210989. doi:10.1242/jcs.210989 - “Maturation of neural stem cells and integration into hippocampal circuits – a functional study in an in situ model of cerebral ischemia”

У статті йдеться про дослідження дозрівання нейральних стовбурових клітин та їх інтеграцію в нейронні мережі гіпокампу в моделі експериментального інсульту.

Гіпокамп - це область головного мозку, яка є найбільш сприйнятливою до ішемічного ураження, оскільки він містить пірамідні нейрони, що вкрай чутливі до нестачі кисню. Мозок дорослих ссавців має обмежені можливості нейрогенезу та не може компенсувати масову загибель клітин після інсульту. Тому стратегія використання клітинної терапії для заміни загиблих нейронів після церебральної ішемії є вкрай актуальною. Різні аспекти такої терапії досліджуються в багатьох лабораторіях у всьому світі. Сьогодні відомо, що нейрони, диференційовані з попередників нейральних стовбурових клітин, можуть дозрівати і інтегруватися в нейронну мережу реципієнта і тим самим прискорювати відновлення мозку після інсульту. Однак досі невідомо, як навколишнє мікросередовище організму реципієнта регулює та/або впливає на дозрівання та функцію нейральних стовбурових клітин в пост-ішемічній тканині.

article voitenko pivnevaВ даній роботі автори вивчали функціональне дозрівання нейральних стовбурових клітин в контролі та в пошкодженій тканині гіпокампу після моделювання церебральної ішемії in situ. Автори дослідили електрофізіологічні показники нейронів, диференційованих з нейральних стовбурових клітин, їх інтегрування в нейронні мережі тканини реципієнта протягом 3 тижнів після їх трансплантації. У інсультній тканині привнесені нейрони проявили функціональний дефіцит, а диференціювання нейральних стовбурових клітин за гліальним сценарієм – в олігодендроціти і астроцити – було посилене. Результати цієї роботи демонструють відстрочене дозрівання привнесених нейронів і тенденцію диференціації нейральних стовбурових клітин за гліальним сценарієм в постінсультних умовах. Отримані дані можуть бути застосовані до стратегії терапії стовбуровими клітинами після церебрального інсульту.

Ознайомитись з повним текстом статті можна за посиланням.