Магістратура, аспірантура, докторантура

КАУ повністю забезпечує підготовку фахівців і професіоналів за 7-9 рівнями Національної рамки кваліфікацій (НРК): магістрів, докторів філософії та докторів наук, на кафедрах КАУ при ключових інститутах НАН України, що працюють у галузях точних та природничих наук.
Набір магістрів на кафедри проводиться згідно до результатів вступних іспитів, співбесіди та попередньої наукової роботи абітурієнтів. Програма іспитів базується на навчальних програмах бакалаврату КАУ. Кандидати на магістерську програму повинні отримати ступінь бакалавра в області точних або природничих наук в українському університеті, або закордонну ступінь того ж рівня.
Залучення додаткових студентів до магістратури КАУ відбувається шляхом розширенна ЗФТШ на бакалаврський рівень та шляхом факультативної роботи з бакалаврами обласних університетів за науковими напрямами базових кафедр: школи-семінари, «інтенсиви», та ін.
    До складу КАУ можуть входити базові кафедри інститутів НАНУ, що працюють у галузях точних або природничих наук. При заснуванні до складу КАУ входитимуть сім базових кафедр:
1.    «Фізика новітніх матеріалів» (базується в Інституті металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України),
2.    «Фізика конденсованого стану та нелінійна оптика» (в Інституті фізики НАН України),
3.    «Фізика матеріалознавства» (в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України),
4.    «Біофізика та молекулярна біологія» (в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України),
5.    «Прикладні інформаційні технології» (в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України),
6.    «Теоретична та математична фізика» (в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України),
7.    «Математика» (в Інституті математики НАН України).
Фінансування дослідницької роботи аспірантів (витратні матеріали, підтримання робочого місця, комп’ютерне забезпечення, хімічні реактиви, підтримка експериментального обладнання) проводиться НАНУ згідно до норм та правил, що застосовуються для дослідницьких підрозділів Європейських університетів.
Академічні Інститути, при яких функціонують базові кафедри, несуть відповідальність за надання необхідних приміщень та обладнання для проведення дослідницької роботи аспірантів. КАУ сплачує відповідні кошти інститутам НАНУ з коштів на фінансування дослідницької роботи аспірантів, в разі іх виділення в бюджеті КАУ.
Громадяни інших країн можуть поступати до аспірантури КАУ на загальних умовах. Для залучення талановитої молоді до навчання у аспірантурі КАУ та для зменшення Brain Drain аспіранти КАУ отримують стипендію, що фінансується МОН у розмірі 6 мінімальних заробітних плат. КАУ отримує фінансову підтримку з боку МОН та НАНУ необхідну для участі у одній міжнародній конференції на рік для кожного аспіранта та викладача кафедр.


Бакалаврат

Бакалаврський рівень підготовки студенти КАУ проходять на базі КНУ імені Тараса Шевченка: студенти фізичного профілю та з прикладних інформаційних технологій – на фізичному та радіофізичному факультетах, студенти математики -- на механіко-математичному факультеті. Кількість бакалаврів (біля 65 студентів) з КАУ пропонується додавати як окрему складову до обсягу держзамовлення з фізики, прикладної фізики, та математики для КНУ.
Організація та координація освітнього та дослідницького навчання бакалаврів КАУ покладається на Міжфакультетський центр КАУ при КНУ (МФЦ). Спрямовує роботу Центру Наукова рада МФЦ до якої входять представники керівництва факультетів та КАУ, завідувачі академічних кафедр та кафедр КНУ, що проводять дослідження за напрямами кафедр КАУ.
Прийом на перший курс відбувається за результатами ЗНО. Після другого курсу на конкурсній основі відбувається розподіл та прийом нових студентів на базові кафедри КАУ і з третього курсу студенти починають слухати спецкурси та проходити дослідницьке навчання на спецсемінарах, які ведуть викладачі академічних кафедр (оплата викладачів здійснюється за рахунок «Відділення цільової підготовки НАН України при КНУ») та залучатися до дослідницької роботи на кафедрах. Бакалаврські проекти студенти КАУ виконують на базових кафедрах та після їх захисту отримують бакалаврські дипломи КНУ і можуть вступати до магістратури КАУ.


КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України

тел.: +38 044 4241031, 4229564,

факс: +38 044 4243025

info@kau.org.uaphystech.kau@gmail.com


бул. Вернадського 36, Київ 03142, Україна

Долучайтесь до друзів на facebook.com/academuniver та vk.com/kaftex

Олександр Кордюк (фізика)
+38 095 0104594 (моб. та вайбер), +38 044 4241031

Віталій Шадура (теоретична фізика, інформатика)
+38 068 3535040 (моб. та вайбер)

Нана Войтенко (біофізика)
+38 044 2562049, +38 050 3532434 (моб. та вайбер)

Олександра Антонюк (математика)
+38 097 9654090