Освітньо-наукова програма Комп'ютерні науки
спеціальність 122 Комп'ютерні науки
для кафедри математики
Київського академічного університету

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни)

Кількість кредитів

Форма
підсумкового контролю

І. Обов’язкові компоненти ОП

FORLANG

Іноземна мова

6

Диф.залік

SEMINAR

Семінар з наукових досліджень

12

Диф.залік

SCIWORK

Науково-дослідна робота

35

Диф.залік

EXAM

Комплексний іспит зі спеціальності

2

Іспит

DEFENCE

Захист магістерської дипломної роботи

5

Захист

Всього

80

 

II. Цикл дисциплін вільного вибору магістра

Блок 1.  Додаткові загальні семінари

ELSUB01

Семінар з  наукової літератури І

5

Диф.залік

ELSUB02

Семінар з  наукової літератури Іi

5

Диф.залік

ELSUB28

Сучасні проблеми комп’ютерних наук 1

4

Диф.залік

ELSUB29

Сучасні проблеми комп’ютерних наук 2

5

Диф.залік

ELSUB30

Сучасні проблеми комп’ютерних наук 3

6

Диф.залік

ELSUB14

Системи символьних обчислень (Maple, Mathematica, MatLab, GAP)

5

Диф.залік

ELSUB05

Мова Пайтон

5

Диф.залік

ELSUB10

Управління академічними стартап проектами

5

Диф.залік

Блок 2. Методи машинного навчання та штучного інтелекту

ELSUB03

Теорія функцій комплексної змінної для машинного навчання

5

Диф.залік

ELSUB08

Вступ до машинного навчання

5

Іспит

ELSUB04

Штучний інтелект та нейронні мережі

5

Диф.залік

ELSUB06

Додаткові глави з теорії ймовірностей та статистики І

5

Іспит

ELSUB07

Додаткові глави з теорії ймовірностей та статистики ІI

5

Іспит

ELSUB09

Чисельні методи наближення операторних функцій у застосуваннях до теорії машинного навчання

5

Іспит

ELSUB11

Обчислювальна математика

5

Іспит

ELSUB12

Теорія ігор і навчання з підкріпленням

5

Диф.залік

ELSUB13

Мультиагентні системи

5

Іспит

ELSUB15

Методи регуляризації для задач машинного навчання на многовидах

5

Диф.залік

Блок 3. Методи задач навколишнього середовища

ELSUB16

Основи геофізичної гідродинаміки

5

Іспит

ELSUB17

Асиміляція даних вимірювань та ідентифікація параметрів у математичних моделях

5

Диф.залік

ELSUB18

Моделювання навколишнього середовища

5

Іспит

ELSUB19

Чисельні методи розв'язання рівнянь динаміки довкілля

5

Іспит

ELSUB21

Deep Learning

3

Диф.залік

Блок 4.  Методи теорії оптимізації та алгоритмів

ELSUB20

Алгоритми на Python

5

Іспит

ALGSTRD

Алгоритми та структури даних

5

Іспит

ELSUB22

Методи негладкої оптимізації та математичне програмування І

5

Іспит

ELSUB23

Методи негладкої оптимізації та математичне програмування ІI

5

Іспит

ELSUB24

Методи еліпсоїдів та r-алгоритми

5

Іспит

ELSUB25

NEOS-сервер та задачі оптимізації (практикум)

5

Диф.залік

ELSUB26 

 Моделювання ланцюгів постачання  5 Диф.залік 

 ELSUB27

 Огляд оптимізації  5 Іспит