Якщо вам подобається математика або її застосування в математичному моделюванні та комп’ютерних науках, то не потрібно шукати можливості навчання за кордоном. Отримавши повну освіту в Київському академічному університеті, ви набудете важливі навички і легко знайдете роботу за фахом.

За підтримки викладачів кафедри математики Київського академічного університету ви отримаєте необхідні сучасні і повні знання в обраній галузі. Однак, саме від вас залежить їх вдале застосування для розв’язування математичних та прикладних задач, і загалом ваша подальша кар’єра.


Наші освітньо-наукові програми розроблені з урахуванням того, що ми навчаємо студентів, які отримали дипломи бакалавра у різних галузях знань таких як математика, прикладна математика, комп’ютерні науки, програмна інженерія, фізика, механіка. Ми пропонуємо широкий спектр вибіркових дисциплін, починаючи від теорії графів, закінчуючи квантовими обчисленнями. Головним результатом нашої освітньо-наукової програми є досягнення високого рівня у самостійному проведенні наукових досліджень. Магістранти кафедри приймають безпосередню участь у дослідницькій роботі, починаючи з першого року навчання. 

Кафедра математики Київського академічного університету при Інституті математики НАН України з 2019 року здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" та з 2021 – за  спеціальністю 111 "Математика". Навчання орієнтоване на студентів, які зацікавлені в науковій кар’єрі в галузі сучасної математики та комп’ютерних наук, отриманні ґрунтовних знань для подальшої роботи в ІТ або бізнесі. До викладання і наукової роботи зі студентами залучені найкращі науковці та викладачі Інституту математики, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інституту проблем математичних машин і систем та інших установ НАН України й провідних університетів України. Науково-дослідна робота – домінуюча складова освітньо-наукових програм кафедри. Тут студенти зможуть послухати окремі лекції та навчальні курси закордонних спеціалістів, отримати перший досвід міжнародної співпраці, виступів на міжнародних конференціях та семінарах, широкі можливості для академічної мобільності та стажування за кордоном тощо. Кожного чекає реальний досвід роботи у наукових колективах світового рівня. Київський академічний університет і кафедра математики – це місце, де студентами опікується не лише наукові керівники, а і весь підрозділ наукової установи, а у випадку міждисциплінарних досліджень й представники декількох інститутів.

Також кафедра математики пропонує додаткові факультативні курси з математики для студентів бакалаврату (1-4 рік навчання). Ці додаткові факультативні курси можуть відвідувати (або слухати в онлайн-режимі) студенти всіх університетів України. Необхідно зареєструватись на факультатив. (групи формуються на початку кожного семестру за наявності достатньої кількості охочих)

Якщо ви хочете прослухати один або декілька з наших магістерських курсів (в рамках академічної мобільності або факультативно), то заповніть заявку за посиланням і ми з Вами зв’яжемось.

 

Опитування студентів