Науковий керівник кандидат технічних наук Гнатів Лев Олексійович

Мультифрактальний аналіз є потужною технологією, яка дозволяє аналізувати і розпізнавати складні сигнали та зашумлені зображення, що важко вирішувалось за допомогою класичного вейвлет-аналізу. Мультифрактальний аналіз базується на вейвлет-перетвореннях та перетвореннях Лежандра для отримання мультифрактального спектру. Висока точність фрактальних мультивейвлетів ґрунтується на використанні більшої кількості базисних вейвлет-функцій, ніж в традиційному вейвлет-аналізі.Наявність швидких алгоритмів обчислення мультивейвлет-перетворень  в мультифрактальному аналізі значно зменшує обчислювальну складність (швидкі алгоритми фрактальних мультивейвлетів потребують на два порядки менше операцій, ніж класичні вейвлети)
Низька обчислювальна складність та високий рівень декореляційних властивостей фрактальних мультивейвлетів припускає широке коло застосувань для мультифрактального аналізу сигналів та зображень в різних областях людської діяльності (медичних, космічних, геофізичних та інших)