Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук Терлецький Дмитро Олександрович

Мета роботи. Проектування та розробка метапрограмних пакетів для об’єктно-орієнтованих мов програмування що підтримують динамічну типізацію для вирішення задач динамічно аналізу, модифікації та генерації програмних кодів інтелектуальних програмних систем.
Основні можливості таких програмних пакетів полягають у реалізації засобів інтроспекції, рефлексії, динамічної генерації та інтеграції програмного коду.

Задачі полягають у проектуванні та реалізації конкретного метапрограмного пакету для обраної об’єктно-орієнтованої мови програмування що підтримує динамічну типізацію (наприклад Python, Ruby, Groovy, JavaScript, тощо) що вирішує конкретні задачі динамічного аналізу, модифікації та генерації програмних кодів. Розробка програмних пакетів такого типу орієнтована на розробників програмного забезпечення .