Науковий керівник доктор фізико-математичних наук Горбачук Василь Михайлович

Оскільки цифрові платформи змінюють не лише способи ведення бізнесу, але й спосіб повсякденного життя людини, то важливо розуміти економічні засади, які керують роботою таких платформ, і рушійні сили мережевих ефектів. Платформи формують зовнішні ефекти у нових середовищах шляхом вибору своїх цінових і нецінових (технічних) стратегій. З часом цифровий конкурентний ринок зазнає концентрації через злиття та поглинання, створюючи хмарні інфраструктури і водночас загрози антиконкурентних практик на певних сегментах ринку. Як правило, поглинаються менш конкурентоспроможні системи, з меншою економією від масштабу, з нижчим рівнем системної інженерії. Щоб охоплювати все ширше коло питань цифрових платформ, можна виділяти концепції та стратегічні рішення монополізованої платформи, стратегічні взаємодії між різними платформами та відповідні регулювання.