Науковий керівник доктор фізико-математичних наук Летичевський Олександр Олександрович

Мета роботи. Сучасні блокчейнові системи активно впроваджуються в різні галузі індустрії та все більша кількість користувачів проявляє інтерес до вирішення складних задач, в яких забезпечується певний рівень кібербезпеки та децентралізація управління блокчейновими платформами.
Властивості платформ, створених на блокчейні забезпечують дві складові – перша, це алгоритм консенсусу, що визначає справедливість вибору та неможливість підробити або знищити дані, та смарт-контракт, що є програмою, яка автоматично керує системою відповідно до визначених правил.
Але навіть при всіх перевагах децентралізованих систем, існує можливість атаки або змови нечесних користувачів з метою отримання неправомірної вигоди. Тому важливість використання формальних методів, зокрема методів штучного інтелекту, таких як машинне навчання, алгебраїчне моделювання та виведення тверджень в аудиті блокчейнових платформ щодо стійкості до атаки є передовим напрямом науки та індустрії.
Аналіз специфікацій блокчейн систем, зокрема протоколу консенсусу та смарт-контрактів передбачає створення ефективної композиції методів та створення технік для протидії різноманітим атакам, що є головною метою роботи.

Задачі полягають в створенні математичної моделі алгоритму консенсусу або програми, написаної в мовах смарт-контрактів – Rust, Solidity. Необхідно розглянути атаки та вразливості
блокченових систем та створити відповідні патерни їх поведінки. Техніка інсерційного моделювання та задачі алгебаїчного співставлення дозволять дослідити специфікації програм та
визначити стійкість до відомих атак в блокчейні. З іншої сторони розглядаються також задачі створення моделей класифікації поведінки блокченових систем та виявлення зловмисної поведінки атакера. Композиція підходів дозволить ефективно аналізувати атаки в динаміці та підвищити точність їх виявлення.