Тема: Локальна структура одновимірних шарувань з ізольованими особливостями на поверхнях

Пропонується розглянути на двовимірних поверхнях M одновимірні шарування F з особливостями S, які відповідають таким умовам:
- множина особливостей S є дискретною;
- на доповненні до множини особливостей M \ S шарування F є канонічним шаруванням деякого смугастого атласу;
- сім'я сингулярних листів шарування F є локально скінченною в M.

Пропонується розв'язати наступну задачу: дослідити локальну будову шарування у околі точок з множини особливостей S.

Науковий керівник Полулях Є.О.

Повернутись до переліку тем