Тема: Деформації функцій та коси на поверхнях

Розглядаються гладкі функції на замкнених поверхнях та їх орбіти - спеціальні підпростори простору гладких функцій, пов'язані з деформаціями заданої функції дифеоморфізмами поверхні, що є ізотопними тотожньому відображенню. З кожною такою деформацією можна природним чином "зв'язати" косу на поверхі. Пропонується вивчати інваріанти та властивості кіс на поверхнях, що виникають у цей спосіб.

Науковий керівник Фещенко Б.Г.

Повернутись до переліку тем