Науковий керівник доктор економічних наук Григорак Марія Юріївна

Основна мета дослідження – створення математичних моделей, методів та програмного забезпечення для побудови ієрархічної системи управління ланцюгами постачання товарів, пов’язаних з оперативними, тактичними та/або стратегічними процесами прийняття рішень, з використанням інструментів лінійного та нелінійного програмування, теорії ігор та сучасних інформаційних технологій.

Задачі та моделі оперативного планування ланцюгів постачання в реальному режимі часу передбачають вирішення оперативних проблем, пов’язаних з процесами прогнозування попиту, планування виробництва, мультиканальної дистрибуції товарів та транспортної маршрутизації. Задачі та моделі стратегічного планування ланцюгів постачання пов’язані з аналізом та проектуванням процесів в умовах невизначеності, визначенням оптимальних співвідношень між попитом і пропозицією в умовах ринкової економіки, оцінюванням рівня безпечності, надійності, адаптивності, стійкості та прозорості ланцюгів постачання в різних галузях економіки з урахуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Окремо можна розглянути сімейство транспортних задач для обслуговування мереж постачання у заданому регіоні, зокрема, мегаполісі з урахуванням проблем «останньої милі» (last mile modelling).

Для вирішення складних оптимізаційних задач управління ланцюгами постачання можуть бути використані методи та алгоритми, розроблені в Інституті кібернетики.

Інформацію про типи задач та можливості їх розв’язання можна знайти за посиланнями:

  1. https://www.researchgate.net/profile/Dmitry-Ivanov-6/research
  2. Tayur S.R., Ganeshan R., & Magazine M.J. (2012). Quantitative Models for Supply Chain Management. Springer Science & Business Media.
  3. Arumugham Anand Jayakumar & C Krishnaraj & Parameswaran Raghunayagan. (2017). A review of mathematical models for supply chain network design. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering. Issue 12. Vol. 4. 12-20.
  4. Heydari J., Rafiei P. (2020). Integration of Environmental and Social Responsibilities in managing Supply Chains: A Mathematical Modeling Approach. Computers & Industrial Engineering, Vol. 145, pp. 106495.
  5. Geunes J., Pardalos P. M., & Romeijn H. E. (2002). Supply chain management: Models, applications, and research directions. Dordrecht: Kluwer Academic.
  6. Ravand Z.G., Xu Q. (2021) Evaluation Mathematical Models in SSCM and Gap Analysis. Preprints.
  7. Sana S. (2021) A structural mathematical model on two echelon supply chain system. Annals of operations Research. Vol. 28.

Повернутись до переліку тем