Тема магістерської роботи

Дослідження V-категорій, зокрема, диференціально-градуйованих категорій

Нехай V - повна, коповна, замкнена симетрична моноїдальна категорія, наприклад, dg - категорія комплексів модулів над комутативним кільцем. Нехай D - V-категорія, наприклад, dg-категорія.
Дослідити категорії C, збагачені в категорії D-бімодулів.

Науковий керівник Любашенко В.В. (публікації)

Повернутись до переліку тем