Тема магістерської роботи

Задача про конфлiктний перерозподiл ресурсного простору

Побудувати математичну модель перерозподілу компактної множини (території, ресурсу) між опонентами зараними ймовірнісними розподілами. Закон перерозподілу (гра) задається поділом множини на регіони впливу і формулою боротьби в дискретному часі. Міра захопленої території визначається стратегією початкового імовірнісного розподілу та фрактальною структурою множини. Необхідне застосування комп'ютерної симуляції.

Переглянути опис теми

Науковий керівник Кошманенко В.Д. (публікації)

 

Повернутись до переліку тем