122 Комп'ютерні науки (Машинне навчання та штучний інтелект)

Пропозиції тем Інституту кібернетики

Викладач Тема магістерської роботи
Бровченко Ігор Олександрович,
д.ф.-м.н., заст. директора, зав. відділу моделювання навколишнього середовища Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
Чисельне моделювання розповсюдження забруднень у водному середовищі
Гнатів Лев Олексійович,
к.т.н., ст.н.с. відділу оптимізації чисельних методів, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Мультифрактальний аналіз для оброблення сигналів та зображень
Горбачук Василь Михайлович,
д.ф.-м.н., зав.відділу інтелектуальних інформаційних технологій, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Комп’ютерно-математичні моделі мережевих структур і галузей та їх застосування на реальних великих даних
Горбачук Василь Михайлович,
д.ф.-м.н., зав.відділу інтелектуальних інформаційних технологій, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Методи техніко-економічного обгрунтування створення та підтримки складних систем і хмарних інфраструктур
Григорак Марія Юріївна,
д.е.н., відділ методів негладкої оптимізації, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Моделі та інструменти оптимізації управління ланцюгами постачання в умовах цифровизації бізнесу
Єршов Сергій Володимирович,
д.ф.-м.н., ст.н.с., Учений секретар, завідуючий вiддiлом №155, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Метод глибинного мультиагентного навчання з підкріпленням для мобільних кіберфізичних системпідкріпленням для мобільних кіберфізичних систем
Ігнатенко Олексій Петрович,
професор кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій факультету прикладних наук Українського Католицького Університету
nlp, game theory, reinfircement learning
Ковалець Іван Васильович,
д.т.н., зав. від. інформатики навколишнього середовища ІПММС НАНУ
Чисельне прогнозування погоди та розповсюдження забруднень у довкіллі
Летичевський Олександр Олександроич,
д.ф.-м.н., ст.н.с. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Машинне навчання моделей виведення властивостей алгебраїчних систем
Летичевський Олександр Олександроич,
д.ф.-м.н., ст.н.с. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Використання методів штучного інтелекту у виявленні вразливостей та аналізу стійкості до атак в блокчейнових системах
Семенова Євгенія Вікторівна,
к.ф.-м.н., ст. наук. співробітник, Інститут математики НАНУ
Застосування методів дифузійної геометрії до розв’язання задач класифікації машинного навчання
Стецюк Петро Іванович,
д.ф.-м.н., завідувач відділу методів негладкої оптимізації, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
r-Алгоритми Шора для задач машинного навчання
Стецюк Петро Іванович,
д.ф.-м.н., завідувач відділу методів негладкої оптимізації, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Методи негладкої оптимізації для побудови кривих у натуральній параметризації
Талерко Микола Миколайович,
д.т.н., зав.відділу радіаційної екології Інституту проблем безпеки АЕС НАН України
Моделювання розповсюдження радіоактивних домішок в атмосфері
Терлецька Катерина Валеріївна,
д.ф.-м.н., завідувачка лабораторії математичних наук НЦ МАН
Математичне моделювання стратифікованих течій
Терлецький Дмитро Олександрович,
к.ф.-м.н., ст.н.с. відділу №155, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Проектування та розробка метапрограмних пакетів для динамічних мов програмування
Фролова Аліна Олександрівна,
Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
Аналіз даних повногеномного секвенування зразків мікробіомів, зібраних у міському середовищі, та моделювання взаємодії спільнот мікроорганізмів

Повернутись до переліку спеціальностей