111 Математика

Викладач Тема магістерської роботи
Бойко Вячеслав Миколайович,
д.ф.-м-.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ
Симетрії диференціальних рівнянь. Теорія інваріантів. Реалізації алгебр Лі
Бурилко Олександр Андрійович,
д.ф.-м-.н., ст.досл., Інститут математики НАНУ
Біфуркації у природних динамічних мережах
Бурилко Олександр Андрійович,
д.ф.-м-.н., ст.досл., Інститут математики НАНУ
Синхронізація, химери та хаос у моделях зв'язаних фазових осциляторів (відео)
Ванєєва Олена Олександрівна,
д.ф.-м-.н., пр.н.с., Інститут математики НАНУ

Групоїди еквівалентності та групова класифікація диференціальних рівнянь

Власенко Маша
Професор, Інститут математики ПАН

Конгруенції та явні методи в п-адичних когомологіях

Герасименко Віктор Іванович, д.ф.-.м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Еволюційні рівняння сучасної математичної фізики та їх застосування (відео)
Дрозд Юрій Анатолійович,
член-кор. НАНУ, проф., д.ф.-м-.н., Інститут математики НАНУ
Зображення напівгруп
Єгорченко Ірина Анатоліївна, к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Диференціальні інваріанти векторних та тензорних реалізацій алгебр Лі
Кочубей Анатолій Наумович,
член-кор. НАНУ, д.ф.-м-.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ
Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними
Кошманенко Володимир Дмитрович, д.ф.-м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Конфліктний перерозподіл ресурсного простору
Любашенко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Дослідження V-категорій, зокрема, диференціально-градуйованих категорій
Нестеренко Марина Олександрівна,
д.ф.-м-.н., пр.н.с., Інститут математики НАНУ
Контракції та реалізації алгебр Лі. Квазікристали. Орбіт функції
Островський Василь Львович, д.ф.-м.н., проф., Інститут математики НАНУ Зображення операторних співвідношень
Полулях Євген Олександрович, д.ф.-м.н., с.н.с. лабораторії топології відділу алгебри і топології, Інститут математики НАНУ Локальна структура одновимірних шарувань з ізольованими особливостями на поверхнях
Рабанович Вячеслав Іванович,
к.ф.-м.н., с.н.с. Інститут математики НАНУ
Проектори та їх властивості
Ребенко Олексій Лукіч, д.ф.-м.н., проф., гол.н.с., Інститут математики НАНУ Гiббсовi розподiли статистичних систем: теорiя та ї ї застосування
Теплінський Олексій Юрійович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Ренормалізація та дуальність для лінійних, нелінійних та дробово-лінійних циклічних перекладань інтервалів
Фещенко Богдан Григорович, к.ф.-м.н., н.с., Інститут математики НАНУ Деформації функцій та коси на поверхнях
Шидліч Андрій Любомирович, д.ф.-м.н., ст.н.с., Інститут математики НАНУ Прямі та обернеті теореми наближення у функціональних просторах
Юсенко Констянтин Андрійович, к.ф.-м.н., Інститут математики НАНУ, IME/USP University of São Paulo Теорія зображень алгебр (геометричні та гомологічні методи)
Якименко Данило Юрійович, к.ф.-м.н., ст.н.сп., Інститут математики НАНУ Квантові обчислення та квантова інформація

Повернутись до переліку спеціальностей