111 Математика

Викладач Тема магістерської роботи
Дрозд Юрій Анатолійович,
член-кор. НАНУ, проф., д.ф.-м-.н., Інститут математики НАНУ
Зображення напівгруп
Кочубей Анатолій Наумович,
член-кор. НАНУ, д.ф.-м-.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ
Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними
Островський Василь Львович, д.ф.-м.н., проф., Інститут математики НАНУ Зображення операторних співвідношень
Любашенко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Дослідження V-категорій, зокрема, диференціально-градуйованих категорій
Герасименко Віктор Іванович, д.ф.-.м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Процеси народження та поширення кореляцій в квантових системах багатьох частинок
Герасименко Віктор Іванович, д.ф.-.м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Kinetic equations of active soft matter
Єгорченко Ірина Анатоліївна, к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Диференціальні інваріанти розширених реалізацій алгебр Лі
Єгорченко Ірина Анатоліївна, к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Диференціальні інваріанти векторних та тензорних реалізацій алгебр Лі та застосування для задач розпізнавання образів.
Теплінський Олексій Юрійович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Ренормалізація та дуальність для лінійних, нелінійних та дробово-лінійних циклічних перекладань інтервалів
Кошманенко Володимир Дмитрович, д.ф.-м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Конфліктний перерозподіл ресурсного простору
Калюжний Олександр Олександрович, д.ф.-м.н., пр.н.с., Інститут математики НАНУ I I1 - фактори, що походять від гіпергруп
Ребенко Олексій Лукіч, д.ф.-м.н., проф., гол.н.с., Інститут математики НАНУ Гiббсовi розподiли статистичних систем: теорiя та ї ї застосування

Повернутись до переліку спеціальностей

ЯблокоЗ березня 2019 працює Гурток із фізики для школярів, організований студентами Фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевчента. Гурток працює для учнів 7-9 класів.
Детальніше

"Жінки в математиці" - захід, головними цілями якого є популяризація математики серед дівчат, зменшення гендерного дисбалансу в цій сфері, надання можливості школяркам та студенткам встановити особисті контакти з успішними жінками-математиками. 
Де?Інститут математики НАН України 
Коли? - 20 квітня 2019 року 
Детальніше