Теми магістреських робіт:

(1) Суперкомпьютінг (Big Data та SVD на розподіленої пам'яті)
1. Рекурсивний алгоритм ортогональній факторизації для розподіленої пам'яті: обчислення подібної трехдіагональной матриці і ортогональних факторів.
2. Алгоритм SVD-розкладання трехдіагональной матриці для розподіленої пам'яті.
3. Рекурсивний алгоритм і програма для обчислення LDU-факторизації для розподіленої пам'яті.
4. Рекурсивний алгоритм і програма для обчислення зворотних та приєднаних матриць для розподіленої пам'яті.
5. Рекурсивний алгоритм і програма для обчислення узагальнених зворотних матриць Мурра-Пенроуза для розподіленої пам'яті.

Застосування:

1. Сингулярне розкладання для вирішення рівняння Шредінгера.
2. рекомендаційна система заснована на сингулярному розкладанні.
3. Застосування сингулярного розкладання для виділення головних компонент в інших складних інформаційних задачах.

(2) Алгоритми для графічних карт (Big Data на відео-картах)
1. Алгоритм SVD-розкладання трехдіагональной матриці на графічному процесорі.
2. Алгоритм QR-розкладання матриці на графічному процесорі.
3. Алгоритм обчислення трехдіагональной матриці ортогональним розкладанням.
4. Алгоритм множення матриць на графічному процесорі.
5. Алгоритм множення розріджених матриць на графічному процесорі.
6. Алгоритм звернення матриці на графічному процесорі.


(3) Алгоритми комп'ютерної алгебри
1. Алгоритми обчислення стандартних базисів поліноміальних ідеалів (базисів Гребнера).
2. Алгоритми символьного інтегрування.
3. Алгоритми факторизації поліномів з раціональними коефіцієнтами.
4. Пакет процедур 2Д графіки в системі комп'ютерної алгебри.
5. Парсер в системі комп'ютерної алгебри.
6. Тензорні обчислення в системі комп'ютерної алгебри.
7. Спрощення композиції елементарних функцій в системі комп'ютерної алгебри.

Застосування

1. Порівняльні дослідження функціональної повноти систем комп'ютерної алгебри Sage і MathРartner.

(4) Сервіси для фіз-мат. освіти
1. Хмарна система управління освітнім процесом для SТЕМ дисциплін на основі системи комп'ютерної алгебри MathPartner (http://mathpar.ukma.edu.ua)

ЯблокоУ вересні 2019 продовжив роботу Гурток із фізики для школярів, організований студентами Фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевчента. Гурток працює для учнів 7-9 класів.
Детальніше

"Жінки в математиці" - захід, головними цілями якого є популяризація математики серед дівчат, зменшення гендерного дисбалансу в цій сфері, надання можливості школяркам та студенткам встановити особисті контакти з успішними жінками-математиками. 
Де?Інститут математики НАН України 
Коли? - 20 квітня 2019 року 
Детальніше