Kurs for math teachers

Київський академічний університет спільно з Інститутом математики НАН України та Київським університетом імені Бориса Грінченка проводить безкоштовні курси підвищення кваліфікації  для вчителів математики середніх шкіл для вчителів математики середніх шкіл.

На цих семінарах вчителі зможуть оновити свої знання з математики і також відкрити для себе багато нових і цікавих задач, які можна  запропонувати учням для розв'язання на уроках і на гуртках з математики.


Матеріали семінарів:

Семінар 1. Графи (степінь вершини)

Семінар 2. Комбінаторика. Правило добутку.

Семінар 3. Принцип крайнього. (Найбільший, найменший)

Семінар 4. Розфарбування діагональні.

Семінар 5. Принцип крайнього 2. (Відстань, положення, інше)

Семінар 6. Арифметика залишків

Семінар 7. Ігри, стратегія симетрії.

Семінар 8. Инварианты.

Семінар 9. Математическая индукция.

Семінар 10. Сполучення.

Семінар 11. Инварианты 2.

Семінар 12. Деревья.

Семінар 13. Розфарбування 2.

Семінар 14. Шары и перегородки

Семінар 15. Ориентированные графы.

Семінар 16. Игры выиграшные позиции

Семінар 17. Головоломки 1

Семінар 18. Принцип Дирихле.

Семінар 19. Дирихле геометрия

Семінар 20. Математическая индукция 2.

Семінар 21. Ознака подільності на 9

Семінар 22. Формула Ойлера

Семінар 23. Дискретная непрерывность 

Семінар 24. Зважування

Семінар 25. Мала теорема Ферма

Семінар 26. Зациклювання

Семінар 27. Вписаные углы

Головоломки


Детальніше про семінари