Виконання роботи передбачає аналіз даних секвенування нового покоління та застосування методів машинного навчання для вивчення різноманіття спільнот мікроорганізмів присутніх на поверхнях об'єктів у міському середовищі (поручні у міському транспорті, сидіння пасажирів тощо). Робота вимагає розвинених навичок програмування та роботи з операційними системами linux/unix, а також розуміння статистики й лінійної алгебри. Базові знання молекулярної біології вітаються, але не є необхідними і можуть бути накопичені під час виконання роботи. Для обробки і аналізу даних планується використання грід та хмарних обчислень.