Кафедра теоретичної та математичної фізики є базовою кафедрою Київського академічного університету при Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Кафедра готує магістрів та докторів філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія з сучасних напрямків фундаментальної теоретичної фізики:

  • Властивості темної матерії в контексті розширення Стандартної моделі елементарних частинок (студенти приймають участь у дослідженнях в новому експерименті SHiP на Великому Адронному Колайдері в ЦЕРН, Женева, Швейцарія)
  • Властивості сильно взаємодіючої матерії, що виникає в ядро-ядерних зіткненнях при високих енергіях (студенти приймають участь у дослідженнях в експерименті ALICE на Великому Адронному Колайдері в ЦЕРН, Женева, Швейцарія)
  • Космологічні наслідки розширення Стандартної моделі елементарних частинок та модифікованої теорії гравітації
  • Сильноскорельовані системи у фізиці конденсованого стану, пов’язані з новими матеріалами – графеном та вейлівськими металами
  • Нові методи математичної фізики для дослідження квантових інтегровних систем у фізиці твердого тіла та у квантових суперсиметричних теоріях поля

Магістри кафедри можуть обирати тему та наукового керівника як зі співробітників Інституту теоретичної фізики так і з інших інститутів НАН України. Нижче наведено список наукових керівників, що вже висловили бажання опікуватись студентами КАУ та мають досвід такої роботи.

Теми магістерських робіт на Кафедрі теоретичної та математичної фізики

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

Інститут космічних досліджень НАН України:

  • Дослідження електромагнітного оточення Землі за даними супутникових спостережень (кандидат фіз.-мат. наук, Лізунов Георгій В'ячеславович, georgii.lizunov[at]gmail.com);
  • Дослідження та прогноз космічної погоди (кандидат фіз.-мат. наук, Парновський Олексій Сергійович, parnowski[at]gmail.com).

Кафедра має співробітництво з CERN, Geneva (Switzerland), University of  Oslo (Norway), University of Tours, Tours (France), Université Savoie Mont Blanc (France), яке  забезпечує можливість стажування магістрів та аспірантів в цих наукових центрах.

 

ЯблокоУ вересні 2019 продовжив роботу Гурток із фізики для школярів, організований студентами Фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевчента. Гурток працює для учнів 7-9 класів.
Детальніше