Освітньо-наукова програма
Молекулярна біологія та біотехнологія

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни)

Кількість кредитів

Форма
підсумкового контролю

І.1 Цикл обов'язкових дисциплін

ОК 1.1

Іноземна мова (1 рік, 1 та 2 семестри) 

6

Залік

ОК 1.2

Методологія та організація наукових досліджень  (1 рік, 1 та 2 семестр)

6

Залік

ОК 1.3

Гарячі точки молекулярної біології та біотехнології 

6

Залік/Іспит

ОК 1.4

Головні аспекти молекулярно-біологічних досліджень 

6

Залік/Іспит

І.2 Цикл професійної наукової підготовки

ОК 2.1

Науково-дослідна робота (1 рік, 1 та 2 семестри) 

12

Залік

Науково-дослідна робота (2 рік, 3 семестр) 

22

Залік

ОК 2.2

Переддипломна практика (2 рік, 4 семестр)

27

Залік

ОК 2.3

Комплексний іспит зі спеціальності 

2

Іспит

ОК 2.4

Захист магістерської дипломної роботи 

3

Захист

ІІ. Вибіркові компоненти 

ІІ.1 Цикл дисциплін вільного вибору магістра

ВК 1.1

Молекулярні механізми ензимології білкового синтезу 

4

Іспит

ВК 1.2

Біологія стовбурових клітин і основи клітинної терапії

4

Іспит

ВК 1.3

Введення у системну біологію та комп’ютерні методи моделювання

6

Іспит

ВК 1.4

Статистичні методи для біомедичних досліджень

2

Залік

ВК 1.5

Сучасні методи редагування геному

4

Залік

ВК 1.6

Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та  фізіолого-біохімічні основи

4

Залік

ВК 1.7

Епігенетична регуляція експресії

4

Іспит

ВК 1.8

Наукометричні бази і підготовка результатів до  публікації

2

Залік

ВК 1.9

Структура рибосом, етапи та регуляція біосинтезу  білка

4

Іспит

ВК 1.10

Основи генної інженерії та біоінформатичного аналізу

4

Залік

ВК 1.11

Основи біомолекулярної електроніки

4

Іспит

ВК 1.12

Методи іммобілізації біологічного матеріалу

2

Залік

ВК 1.13

Біологічні моделі на основі культивованих клітин 

4

Залік