Кафедра Молекулярної біології і біотехнології Київського академічного університету здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 091 "Біологія" на базі Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Кафедра готує магістрів для роботи у таких сучасних напрямах досліджень як клітинні технології та основи клітинної терапії, розвиток новітніх біотехнологій, молекулярні механізми ензимології білкового синтезу, введення у системну біологію, комп’ютерні методи моделювання, сучасні методи редагування геному, епігенетична регуляція експресії генів, генна інженерія рослинних та тваринних клітин, сигнальні каскади клітин за норми та при патологічних змінах. Наша освітньо-наукова програма є міждисциплінарною, і її основним компонентом є науково-дослідна робота. Вже на першому курсі магістратури студенти 50% часу приділяють дослідницькій роботі. На другому – 100%. Студенти опановують базові методи роботи у класі-лабораторії, оснащеній необхідним базовим обладнанням для проведення усіх основних молекулярно-біологічних досліджень. Крім того, освітній процес на кафедрі передбачає безпосередню участь студентів у дослідницькій роботі відділів та лабораторій за обраною тематикою магістерської роботи та їхню участь у грантових дослідженнях відповідних груп.

Основна наша місія – це виростити покоління майбутніх дослідників та фахівців високого рівня у найперспективніших галузях біології: молекулярна біологія та біотехнологія. 

Навчання та дослідницькі роботи магістри Кафедри проходять на базі Інституту  молекулярної біології і генетики НАН України, який налічує 14 наукових відділів і 7 наукових лабораторій. В штаті інституту - 10 членів НАН України, 31 доктор і 128 кандидатів наук, частина з яких безпосередньо приймає участь у навчанні  студентів кафедри МББ КАУ.

Діяльність ІМБГ НАН України зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Інститут веде активну міжнародну діяльність. Науковці установи успішно співпрацюють із вченими більш ніж 30 зарубіжних країн, зокрема, Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Польщі, Італії, Греції, Японії, Білорусі, Вірменії тощо. Інститут виконує декілька проектів Рамкової програми Горизонт 2020. ІМБГ НАН України має десятки міжнародних грантів, з них: CNRS, NATO, STCU, SCOPES та ін. Протягом тривалого часу підтримуються двосторонні зв’язки з установами Польської академії наук та Національного Центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Вчені Інституту публікуються в найповажніших міжнародних журналах, таких як Science, Nature Structural & Molecular Biology, Cell, Biochemistry, Human Genetics, Human Mutation, Proteins, Nucleic Acids Research, Journal of Biological Chemistry та ін. Отримано свідоцтва на 2 наукові відкриття, понад 300 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, проведено більше 200 наукових заходів - конференцій та з’їздів.

Навчальна програма на Кафедрі МББ дозволяє отримати професійні навички та дослідницький досвід, які значно підвищують можливості в подальшому розвитку кар’єри як в наукових, так і в комерційних установах України та світу.

Завідувач кафедри - академік НАН України, професор, д.б.н., Михайло Тукало

За додатковою інформацією звертайтесь:

  • Оксана Півень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Інеса Скрипкіна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка ІМБГ на ФБ: https://www.facebook.com/IMBGNASU 

Контакти

Завідуючий кафедри
академік НАН України Михайло Арсентійович ТУКАЛО
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143
Тел: (380-44) 200-03-35;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заст.завідуючого кафедри
с.н.с., к.б.н. Інесса Яківна СКРИПКІНА
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143
Тел: (380-44) 200-03-74;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий секретар кафедри
с.н.с., д.б.н., Оксана Олександрівна ПІВЕНЬ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143
Тел: (380-44) 200-03-74;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.