admission2018

12.07.2018 Кафедра математики КАУ розпочала набір на 1-й курс магістратури за спеціальністю 122 -- Комп'ютерні науки, спеціалізація "Штучний інтелект та наука про дані".

Інформацію щодо вступу на кафедру математики можна знайти за посиланням.

Орієнтовний перелік дисциплін за вибором

Теми магістерських робіт


 Кафедра математики КАУ готує магістрів та докторів філософії з сучасних напрямків математики:

1) методи комутативної та некомутативної алгебричної геометрії та їх застосування у суміжних галузях математики та теоретичної фізики;
2) динаміка та стійкість багатовимірних систем;
3) нелінійний аналіз та теорія диференціальних рівнянь в частинних похідних;
4) функціональний аналіз;
5) комплексний аналіз та теорія потенціалу;
6) теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем;
7) обчислювальна математика;
8) теорія випадкових процесів;
9) теорія функцій;
10) теорія наближень;
11) топологія;
12) фрактальний аналіз. 

Якщо Вам подобається математика, то не потрібно шукати можливості навчання за кордоном. Отримавши повну освіту в Київському Академічному Університеті, Ви отримаєте важливі навички для роботи за бажаною спеціальністю і легко знайдете роботу за фахом. 

Аспірантура і написання дисертації відкривають ще більше можливостей -- після захисту Ви матимете можливість на кілька місяців або років виїжджати до інших країн, або поїхати на стажування на постдок.

Однак, найкращі можливості для математика-дослідника відкриваються після захисту дисертації, оскільки диплом кандидата наук (зараз доктора філософії) завжди визнавався усіма престижними світовими Університетами на рівні диплому PhD. Західні університети охоче приймають науковців з України як на роботу, так і на довгострокові та короткострокові стажування. Крім того, у Вас буде можливість займатися улюбленою справою та спілкуватися з математиками всіх провідних країн світу. 

Викладачі КАУ зроблять все можливе, щоб Ваші знання в обраній галузі були сучасними і повними. Однак, саме від Вас залежить їх вдале застосування для розв’язування численних проблем, які в тому числі постають в математиці в процесі її розвитку.


З розкладом лекцій та іншою актуальною інформацією можна ознайомитися на сайті кафедри математики.

Logo курси з математики14 травня 2018 р. на Кафедрі математики при Інституті математики НАН України розпочалися 
Інтенсивні курси з математики для працівників ІТ сфери, студентів та вчителів за адресою вул. Терещенківська 3.
 
 В програму курсу входять:
 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія (10 занять)
 2. Математичний аналіз (10 занять)
 3. Теорія ймовірностей та математична статистика (10 занять)
  Викладачі - співробітники Інституту математики НАН України. Початок занять у вечірній час. За більш детальною інформацією звертайтеся за посиланням

{loadmodule mod_latestnewsenhanced,GNewsSeminar}

ML 1У п'ятницю 08 червня 2018 о 17:00 відбудеться семінар "Математичні методи у застосуваннях до комп'ютерних наук та штучного інтелекту"

Доповідач: Сергій Корнєєв

Тема: Аксіоматичний підхід до створення штучного інтелекту – «загального типу» - Artificial General Intelligence (AGI)

План доповіді:

  1. Концепція штучного інтелекту загального типу – “AGI”.
  2. Відмінність концепції «Систем автоматичного регулювання» - традиційний кібернетичний підхід - від «Систем штучного інтелекту загального типу».
  3. Сутність аксіоматичного підходу до створення штучного інтелекту загального типу, запропонованого автором в 2014-2018рр.
  4. Операційні системи штучного інтелекту загального типу.
  5. Загальна дискусія по запропонованим темам, короткі виступи учасників.
Місце проведення: Інститут математики НАН України (вул. Терещенківська, 3, ауд. 208)

Методи оптимального керування

Теорія динамічних ігор

Мультиагентні системи

Конфліктно-керовані системи

Математичне моделювання навколишнього середовища в інформаційних системах підтримки рішень з екологічної безпеки

Інформаційні системи підтримки рішень на підставі математичних моделей навколишнього середовища

Асиміляція даних вимірювань та ідентифікація пареметрів у математичних моделях

Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення

Чисельні методи розв’язання рівнянь математичних моделей навколишнього середовища

Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології

Експертні технології підтримки прийняття рішень

Практичний курс машинного навчання

Вступ до нейронних мереж і глибокого навчання

Розпізнавання зображень

Високонавантажені Web-системи та Аналітика Web-контенту

Програмування мобільних пристроїв

Програмування на мові Haskell

Додаткові глави з теоріі ймовірності та статистики

Додаткові глави з математики

Практичні аспекти створення систем із штучним інтелектом

Системи символьних обчислень