Загальна інформація

Графік навчального процесу на 2021-22 н.р. (дати початку й закінчення семестрів, заліково-екзаменаційних сесій, канікул) - Наказ КАУ від 16.06.2021 р. № 32-од

Студентам першого курсу

Розклад занять студентів групи ФБ-13 на 2 семестр 2021-22 н.р.

Рейтинг успішності за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-22 н.р.

Студентам другого курсу

Програма комплексного іспиту зі спеціальності 105 - прикладна фізика та наноматеріали

Затверджені теми магістерських дипломних робіт

Вимоги до оформлення магістерських дипломних робіт

Рейтинг успішності за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-22 н.р.