Загальна інформація

Графік навчального процесу на 2022-23 н.р. (дати початку й закінчення семестрів, заліково-екзаменаційних сесій, канікул) - Наказ КАУ від 22.08.2022 р. № 50-од

Співробітники кафедри викладають наступні дисциплін вільного вибору

Код н/д

Компоненти освітньої-наукової програми
(навчальні дисципліни, практики, комплексний іспит зі спеціальності, кваліфікаційна магістерська робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумкового контролю

ВК 1.1.

Методи дослідження збудливих мембран (1,2 сем-ри)

4

Диф.залік

ВК 1.2.

Біофізика складних систем (1,2 семестри)

6

Іспит

ВК 1.3.

Біохімія мембранних структур (1,2 семестри)

6

Іспит

ВК 1.4.

Основи молекулярної біології та генетики (1,2 сем-р)

6

Іспит

ВК 1.5.

Статистика у біомедичних дослідженнях (1семестр)

2

Диф.залік

ВК 1.6.

Основи фізіології, біології та анатомії (1 семестр)

6

Диф.залік

ВК 1.7.

Біохімія мембранних структур (1,2 семестри)

4

Іспит

ВК 1.8

Машинне навчання у біомедичних дослідженнях

(2 семестр)

2

Диф.залік

ВК 1.9

Математичне моделювання біологічних систем (1,2 семестри)

6

Іспит

Всього:

42

4/5

 
Також кафедра біомедицини та нейронаук пропонує додаткові вибіркові та факультативні курси з різних дисциплін,
що викладаються на інших кафедрах нашого університету. Наприклад, дисциплін, що викладаються на кафедрах 
один або декілька з цих курсів або певні курси в рамках академічної мобільності або неформальної освіти, то звертайтеся до секретаря кафедри.
 
Студентам першого курсу
Студентам другого курсу