Павло Білан

доктор біологічних наук, професор (біофізика),
завідувач кафедри

Олексій Болдирєв

кандидат біологічних наук (біофізика), доцент

Нана Войтенко

доктор біологічних наук, професор (біофізика)

Віктор Досенко

доктор медичних наук, професор (патологічна фізіологія)

Сергій Корогод

доктор біологічних наук, професор (біофізика)

Леся Левченко

Леся Левченко

викладач іноземної мови (англійська)

Ольга Любанова

кандидат біологічних наук (фізіологія людини і тварин), доцент

Ірина Осадченко

Ірина Осадченко

кандидат біологічних наук (фізіологія людини і тварин), секретар кафедри

Тетяна Півнева

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (фізіологія людини і тварин)

Дмитро Строй

кандидат медичних наук (патологічна фізіологія)

Ярослав Шуба

академік НАН України, доктор біологічних наук, професор (біофізика)