Наукові напрямки тем магістерських робіт для студентів КАУ
(спеціальність 122 Комп’ютерні науки)

Науковий керівник д.ф.-м.н., Стецюк П.І.
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України)
Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, завідуючий відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Напрямки для дипломних проєктів:

 1. Методи з перетворенням простору для відновлення регулярних зображень
 2. Субградієнтні методи в задачах обробки та аналізу даних
 3. Субградієнтні методи в машинному навчанні
 4. Метод еліпсоїдів в задачах регресії з обмеженнями
 5. r-Алгоритми Шора в задачах класифікації та кластеризації

Науковий керівник д.ф.-м.н., проф. А.Ю. Дорошенко
(Інститут програмних систем НАН України)
Дорошенко Анатолій Юхимович, доктор фізико-математичних наук, зав. відділом Інститут програмних систем НАН України, професор кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,

Напрямки для дипломних проєктів:

 1. Засоби автоматизації розробки інтелектуальних застосунків в програмній інженерії
 2. Методи самоналаштування паралельних програм на цільову платформу
 3. Розпаралелювання генетичних алгоритмів для машинного навчання програм в системах реального часу
 4. Засоби кіберфізичних систем та Інтернету речей для розвитку розумних міст
 5. Засоби машинного навчання для уточнення чисельного метеорологічного прогнозування.

Науковий керівник д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ А.М Гупал
(Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України)
Гупал Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАНУ, завідуючий відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Напрямки для дипломних проєктів:

 1. Моделі та методи визначення ризиків генетичних та вірусних захворювань.
 2. Методи нумерації дискретних послідовностей, програм та обчислювальних функцій.
 3. Аналіз розв’язанності та часткової розв’язанності дискретних задач та проблем на основі теорії алгоритмів та математичної логіки.