Спеціалізація "Штучний інтелект та наука про дані"

 • Штучний інтелект та нейронні мережі
 • Розпізнавання зображень. Нетрадиційні підходи
 • Теорія ігор і навчання з підкріпленням
 • Мультиагентні системи
 • Вступ до методів машинного навчання та штучного інтелекту
 • Додаткові глави з теоріі ймовірності та статистики
 • Експертні технології підтримки прийняття рішень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Гібридні системи
 • Методи паралельного програмування
 • Системи символьних обчислень (Maple, Mathematica, MatLab, GAP)
 • Математичне моделювання навколишнього середовища
 • Системи підтримки рішень з управління довкіллям
 • Варіаційні та статистичні методи засвоєння даних вимірів та ідентифікації параметрів у математичних моделях
 • Технології створення програмних продуктів
 • Чисельні методи у задачах моделювання довкілля
 • Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології
 • Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення
 • Варіаційні задачі та їх застосування в моделях навколишнього середовища

Спеціалізація "Інформаційні та математичні технології  для навколишнього середовища"

 • Математичне моделювання навколишнього середовища
 • Системи підтримки рішень з управління довкіллям
 • Варіаційні задачі та їх застосування в моделях навколишнього середовища
 • Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення
 • Варіаційні та статистичні методи засвоєння даних вимірів та ідентифікації параметрів у математичних моделях
 • Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології
 • Технології створення програмних продуктів
 • Чисельні методи у задачах моделювання довкілля

Спеціалізація "Космічні інформаційні технології"

 • Основи аналізу супутникових даних
 • Python для Data Science
 • Геопросторовий аналіз
 • Deep Learning для автоматизації обробки супутникових даних
 • Програмне забезпечення для обробки супутникових знімків
 • Хмарні технології