122 Комп'ютерні науки (Машинне навчання та штучний інтелект)

Андрійчук Олег Валентинович,
с.н.с., Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ
Застосування технологій розподілених систем та паралельних обчислень
Ігнатенко Олексій Петрович,
с.н.с., д.ф.-м.-н., Інститут програмних систем НАНУ
Теорія ігор
Ковалець Іван Васильович,
д.т.н., зав. від. інформатики навколишнього середовища ІПММС НАНУ
Чисельне прогнозування погоди та розповсюдження забруднень у довкіллі
Куссуль Наталія Миколаївна,
д.т.н., проф., Інститут Космічних досліджень НАНУ
Машинне навчання для задач дослідження Землі
Малашонок Генадій Іванович,
д.ф.-м.н., проф., НУ Києво-Могилянська Академія
Суперкомпьютинг, Big Data, SVD
Семенова Євгенія Вікторівна,
к.ф.-м.н., ст. наук. співробітник, Інститут математики НАНУ
Застосування методів дифузійної геометрії до розв’язання задач класифікації машинного навчання
Сенько Іван Олександрович,
асистент КАУ
Прикладні застосування науки
Фролова Аліна О.,
Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
Аналіз даних повногеномного секвенування зразків мікробіомів, зібраних у міському середовищі, та моделювання взаємодії спільнот мікроорганізмів
Циганок Віталій Володимирович,
с.н.с., д.т.н., Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ
Система підтримки прийняття рішень з урахуванням довіри до джерел інформації.
Шелестов Андрій Юрійович,
д.т.н., проф. провідний науковий співробітник, Інститут космічних досліджень НАНУ
Хмарні технології супутникового моніторингу
 

111 Математика

Викладач  Тема магістерської роботи 
Дрозд Ю.А. Зображення напівгруп 
Кошманенко В.Д.     Конфліктний перерозподіл ресурсного простору
Калюжний О.О. I I1 - фактори, що походять від гіпергруп 
Кочубей А.Н. Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними 
Ребенко О.Л. Гiббсовi розподiли статистичних систем: теорiя та ї ї застосування

113 Прикладна математика