091: Кафедра біофізики і молекулярної фізіології (Інститут фізіології ім. Богомольця)
091: Кафедра молекулярної біології та біотехнології (Інститут молекулярної біології і генетики)
091: Кафедра біомедицини та нейронаук
104: Кафедра теоретичної та математичної фізики (Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова)
104: Кафедра фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики (Інститут фізики)
105: Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів (Інститут металофізики ім. Курдюмова)
111, 122: Кафедра математики (Інститут математики)
122: Кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального управління (Інститут кібернетики)
132: Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Патона)