Innovation center header ukr light short

Розвиток сучасних методів машинного навчання та штучного інтелекту для застосування в обробці експериментальних даних є основною темою досліджень Центру дослідження даних, створеного на базі Кафедри математики КАУ при Інституті математики НАН України, із залученням вчених з Інституту металофізики ім. Курдюмова, Інституту проблем математичних машин та систем, Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інституту проблем реєстрацій інформації, Інституту програмних систем, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова та інших інститутів НАН України у співробітництві з Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) та University of Amsterdam (The Netherlands).

Головними напрямами досліджень Центру є розробка нових підходів та математичних методів у галузі машинного навчання та штучного інтелекту та застосування їх в моделюванні нових наноматеріалів, в біоінформатиці, інтегративній біології, в обробці експериментальних даних, у фізиці високих енергій, моделюванні явищ, кліматології та екології навколишнього середовища тощо.

Більш детальну інформацію про діяльність Центру можна знайти на сайті.


Open Science


30 вересня 2020 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Ковалець Іван Васильович (д.т.н., Інститут проблем математичних машин та систем (ІПММС) НАН України)
Тема: Система Євросоюзу з ядерного аварійного реагування РОДОС та обчислювальні технології асиміляції даних вимірів для розв'язання обернених задач й корегування результатів прогнозування
 
Доповідач: Шамрай Максим Борисович (студент кафедри математики КАУ)
Тема: Реалізація алгоритму побудови представлення групи по машині Тьюринга
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

23 вересня 2020 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Олександр Кравченко (студент кафедри математики КАУ)
Тема: Використання методів нелінійного зменшення розмірності на основі дифузійних карт для задачі класифікації даних
 
Доповідач: Поліна Мерзлікіна (студентка кафедри математики КАУ)
Тема: Дифузійне згладження даних
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

19 лютого 2020 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Сергій Мамілов (к.ф.-м.н., с.н.с. Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України)
Тема: ВЗАЄМОДІЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ГЕМОГЛОБІНАМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

4 грудня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Олександр Сичов (ІПММС НАНУ, снс відділу нейротехнологій)
Тема: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ CPG ТОВАРІВ
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

27 листопада 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Геннадій Малашонок (НАУКМА)
Тема: Рекурсивні матричні алгоритми і розподілене динамічне управління обчислювальним процесом на суперкомп'ютері.
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

20 листопада 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Володимир Домрачев (доцент, КНУ імені Тараса Шевченко)
Тема: Системи бізнес-аналітики
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

13 листопада 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Юрій Квасюк (студент 4 курсу фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко)
 Тема: Визначення рівняння стану матерії в моделі ядро-ядерних зіткнень UrQMD за допомогою згорткових нейронних мереж
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

30 жовтня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Павло Титаренко (к.ф.-м. н. (теоретична фізика), Senior Software Developer, Nanotronics)
Тема: Розуміння машинного навчання
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

9 жовтня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Андрійчук Олег Валентинович (с.н.с., Інст. проблем реєстрації інформації )
Тема: Метод експертних парних порівнянь з урахуванням попереднього досвіду
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

25 вересня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
  
Доповідачі:
 
1. Квасюк Юрій (студент 4 курсу фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченко ) 
Тема: Класифікація розподілів баріонного числа за допомогою методів машинного навчання
 
2. Кравченко Олександр, Мерзлікіна Поліна (студенти 1 курсу магістратури КАУ, Кафедра математики КАУ
Тема: Дифузійні координати та їх застосування
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

18 вересня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Різник Олександр Михайлович (доктор технічних наук, завідувач відділу нейротехнологій Інституту проблем математичних машин і систем НАН України)
Тема: Концепція відкритих динамічних систем
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

19 червня 2019 року, 17:00 Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Chris Boldt, Institut für Physik, Universität Rostock, Germany
Тема: Geometrical Picture of Continuous-Wave Detection  
Робоча мова семінару – англійська
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

29 травня 2019 року, 17:00 Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Андрій Семенов, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, Університет Ростока (ФРН)
Тема: Чисельні методи в квантовій оптиці та квантових технологіях
 
Початок о 17.00
Ауд. 208
З деталями можна ознайомитись за посиланням

Семінар "Математичні методи у застосуваннях до комп'ютерних наук та штучного інтелекту"

22 травня 2019 року, 17:00, в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Юрій Демченко (Старший науковий співробітник, System and Network Engineering Research Group, University of Amsterdam, Amsterdam)
Тема: Data Markets and Data Economics.

Початок о 17.00
Ауд. 208


8 травня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Олексій Нікітченко (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», фізико-технічний інститут, кафедра інформаційної безпеки)
Тема: P-адичний аналіз та штучні нейронні мережі .
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

Kovalec24 квітня 2019 року о 17:30 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач:
Іван Васильович Ковалець (д.т.н., завідувач відділу інформатики навколишнього середовища ІПММС НАНУ)
 
Тема: Асиміляція даних вимірів в моделях навколишнього середовища
 
Початок о 17.30
Ауд. 208

SavchenkoD17 квітня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач:
 
Денис Савченко
 
(Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України)
 
Доповідь за метріалами конференції:
 
Advanced Workshop on Accelerating the Search for Dark Matter with Machine Learning, ICTP, 8-12 April, Trieste, Italy.
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

seminar10 квітня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідачі:
Лаворик Ольга Сергіївна (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра ядерної фізики)
Тема: Застосування машинного навчання в класифікації типів елементарних частинок в детекторі рентгенівського телескопа XMM-Newton
Початок о 17.00

Войтенко Нана Володимирівна (доктор біологічних наук, зам. завідувача кафедри біофізики та молекулярної фізіології КАУ, зав. відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ)
Тема: Сигнали твого мозку, або про що і як говорять нейрони
Початок о 17.30
Ауд: 208


MLbyNovitski

13 березня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Дмитро Вадимович Новицький
(Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)
Тема: Огляд нейронних мереж та Deep Learning
Ауд: 208

На сайті Центру дослідження даних Київського академічного університету виставлені матеріали лекції.


У рамках семінару “Складні системи конфлікту:динаміка,моделі, спектральний аналіз”

12 березня 2019 року о 11.30 в Інституті математики, к. 206 відбулась лекція на тему: Machine learning methods.

Доповідач: Наталія Харченко
Резюме: Machine learning methods overview (linear regression, logistic regression, Random Forest, k-means, neural networks)


05 жовтня 2018 року о 17:00 на Кафедрі математики КАУ при Інституті математики НАН України відбувся семінар Центру дослідження даних "Методи дослідження даних та їхні застосування у біології, економіці, физичному матеріалознавстві, фізиці високих енергій та дослідження навколишнього середовища”.

Доповідач: Анастасія Луценко
Тема: Підприємницька орієнтація, відкриті інновації та інноваційний менеджмент:огляд напрямів досліджень