Якщо Вам подобається математика, то не потрібно шукати можливості навчання за кордоном. Найкращі можливості для математика-дослідника відкриваються після захисту дисертації, оскільки диплом кандидата наук (зараз доктора філософії) завжди визнавався усіма престижними світовими Університетами на рівні диплому PhD. Західні університети охоче приймають науковців з України як на роботу так і на довгострокові та короткострокові стажування.

Отримавши повну освіту в Київському Академічному Університеті включно з аспірантурою і написанням дисертації, Ви легко знайдете роботу за фахом в Україні і матимете можливість на кілька місяців або років виїжджати до інших країн, або поїхати на стажування на постдок. Крім того, у Вас буде можливість займатися улюбленою справою та спілкуватися з математиками всіх провідних країн світу.

Викладачі КАУ зроблять все можливе, щоби Ваші знання в обраній галузі були сучасними і повними. Від Вас залежатиме їх вдале застосування до розв’язування численних проблем, що повстають в математиці в процесі її розвитку.
 
Кафедра готує магістрів та докторів філософії з сучасних напрямків математики:
 
1) методи комутативної та некомутативної алгебричної геометрії та їх застосування у суміжних галузях математики та теоретичної фізики;
2) динаміка та стійкість багатовимірних систем;
3) нелінійний аналіз та теорія диференціальних рівнянь в частинних похідних;
4) функціональний аналіз;
5) комплексний аналіз та теорія потенціалу;
6) теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем;
7) обчислювальна математика;
8) теорія випадкових процесів;
9) теорія функцій;
10) теорія наближень;
11) топологія;
12) фрактальний аналіз.

З розкладом лекцій та іншою актуальною інформацією можна ознайомитися на сайті кафедри математики.