1982 (ФУПМ, IK)

Iнститут кібернетики НАН України

завідувач відділу методів негладкої оптимізації