1986 (ФПФЭ, ІК)

Фізико-технічний інститут НТУУ "КПІ"

кафедра інформаційної безпеки