1984 (ФПФЭ, ІМФ)

Фізико-технічний інститут НТУУ "КПІ"

заступник зав. кафедри "Прикладна фізика"