1984 (ФПФЭ, ІПМ)

Фізико-технічний інститут НТУУ "КПІ"

в.о. завідувача кафедри Інформаційної безпеки