Кафедра теоретичної та математичної фізики
Київського академічного університету
Науково-освітній центр
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Зимова школа з теоретичної фізики - 2019
14 - 18 січня, ІТФ ім.М.М.Боголюбова НАН України

Програма
Школа буде проходити в ІТФ ім.М.М.Боголюбова НАН України.
Початок у понеділок 14 січня в 11-00 в ауд. 221. Перша лекція:
Ярослав Золотарюк. Фізика рівняння Кортевега -- де Фріза: хвилі на мілкій воді

Розклад занять
11-00 – 12-30 -- лекція
12-30 – 14-00 -- лекція
14-00 -- 15-00 -- обід
15-00 -- 17-00 -- практичні заняття

Наступна програма:
Павло Гавриленко. Солітонні розвязки нелінійних рівнянь
1. Розв'язок у вигляді біжучої хвилі, односолітонний розв'язок.
2. Білінійна форма солітонних рівнянь, похідні Хіроти.
3. Метод Хіроти для побудови багатосолітонних розв'язків.
5. Ланцюжок Тоди та солітони в ньому.
6. Скінченновимірні інтегровні системи, представлення Лакса.
7. Раціональна модель Калоджеро. Інтеграли руху та явний загальний розв'язок.

Микола Семенякін. Класичні теорії поля з абелевою симетрією.
1. Нагадування з класичної теорії поля: рівняння Ейлера-Лагранжа, енергія в теорії поля. Кінк в теорії поля фі-4, топологічний заряд.
2. Рівняння Максвела. Вектор-потенціал. Рівняння Максвела в коваріантній формі. Пласкі хвилі, поляризації. Фізичні поляризації, калібрувальні умови. Взаємодія з
джерелом.
3. Два дійсних поля як одне комплексне. U(1) заряджений струм. Мінімальна взаємодія з електро-магнитним полем, калібрувально-інваріантна взаємодія.
4. Спонтанне порушення симетрії, поглинання скалярної моди. Масивне векторне поле.
5. Абрикосовський вихор. Топологічний заряд вихоря.
6. Магнітні заряди. Монополь Дірака.