На основі рішення приймальної комісії КАУ (ФТННЦ НАН України), протокол №10 від 07.08.2018 р., було видано накази №24 та №25 про зарахування вступників на навчання (ОКР "Магістр", денна форма навчання) за держзамовленням та за кошти фізичних/юридичних осіб. Ознайомитись з текстами наказів можна за посиланнями нижче.

Наказ №24 від 07.08.2018 про зарахування на навчання за держзамовленням

Наказ №25 від 07.08.2018 про зарахування на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб