Відповідно до Правил прийому в магістратуру, вступники мають право отримати додаткові бали (максимум 10) за наукову діяльність, а саме наукові публікації (статті, тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій), перемоги та призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з фаху. Рішенням Приймальної комісії КАУ (ФТННЦ НАН України) від 02.08.2018 року було ухвалено нарахувати додаткові бали наступним вступникам:

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (біофізика)
Костюк Андрій Ярославович - 10 балів
Косяк Вікторія Василівна - 5 балів
Кравчук Данило Ігорович - 3 бали
Кравчук Лев Ігорович - 3 бали

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (фізика металів та наноматеріалів)
Малинка Олексій Леонідович - 10 балів

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки (штучний інтелект та наука про дані)
Грицай Микола Андрійович - 2 бали

Зауважимо, що кількість додаткових балів визначалась фаховими комісіями на основі підтвердження наукової діяльності, наданого вступником у встановлений термін. Додаткові бали за наукову діяльність є одним з 4 конкурсних показників. які формують Конкурсний бал. Рейтингові списки з позначками "рекомендовано (бюджет)" та "рекомендовано (контракт)" будуть опубліковані окремою новиною на даному сайті 3 серпня.