admission2018З 12 липня Київський академічний університет розпочинає прийом документів на перший курс магістратури на наступний навчальний рік за спеціальностями (навчальними програмами):

104 - фізика та астрономія (загальна та прикладна фізикатеоретична та математична фізика)
105 - прикладна фізика та наноматеріали (фізика металів та наноматеріалівфізичне матеріалознавствобіофізика)
122 - комп’ютерні науки (математичні та інформаційні технології, штучний інтелект та наука про дані