magi drop  КАУ (ФТННЦ) у 2018 році оголошує набір у магістратуру за наступними спеціальностями:

104      фізика та астрономія

105      прикладна фізика та наноматеріали

122      комп’ютерні науки

132      матеріалознавство

Цього року набір обмежено обсягом держзамовлення НАН України на підготовку фахівців за ступенем вищої освіти маґістр, що складає загалом 35 осіб. Наразі закінчується процес реформування ФТННЦ в КАУ і набір ще проводиться згідно до ліцензії ФТННЦ, однак, після завершення процесу реформування, студенти зараховані до ФТННЦ стануть студентами Київського академічного університету, що гарантовано відповідними розпорядженням Кабміну та спільним наказом МОН та НАН України. 

 magi drop  Для вступу до КАУ (ФТННЦ) в 2018 році за ступенем маґістра необхідно особисто подати до Приймальної комісії:

  • Заяву;
  • Копію диплому бакалавра та додатку до диплому;
  • Копію паспорта (1-ї, 2-ї, 11-ї та усіх сторінок, де є відмітки) чи ID-картки;
  • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП);
  • Копію військового квитка чи приписного свідоцтва;
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см.

magi drop  Приймальна комісія працює за адресою:

бул. Вернадського 36, Київ 03142, кімната 1401 (14 поверх)
з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00
тел.: 044 422 95 64
у вихідні дні довідки за тел.: 095 010 45 94, 068 353 50 40

Копії документів можна надіслати також на адреси:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

magi drop  Етапи вступної кампанії

12.07–27.07: прийом заяв і документів
30.07–01.08: проведення вступних випробувань
03.08: оприлюднення рейтингового списку вступників 
07.08: зарахування вступників за державним замовленням 
до 05.09: дозарахування (за наявності вакантних місць)  

Вступні випробування складаються з іспиту з англійської та співбесіди зі спеціальності за розкладом:

30.07, 10:00 - біофізика (для спеціалізація "біофізика", в Інституті фізіології, вул. Богомольця 4, ауд. 214 висотного корпусу)
31.07, 10:00 - англійська (Інститут металофізики, бул. Вернадського 36, ауд. 308 лаб. корпусу)
01.08, 10:00 - фізика  (Інститут металофізики, бул. Вернадського 36, ауд. 308 лаб. корпусу)
01.08, 10:30 - комп’ютерні науки, спеціалізація "Математичні та інформаційні технології" (ІПММС, просп. Глушкова, 42, к. №517)
01.08, 10:00 - комп’ютерні науки, спеціалізація "Штучний інтелект та наука про дані" (Інститут математики НАН України, вул.  Терещенківська, 3, ауд. 208)

Програми вступних випробувань можна завантажити за посиланнями:

Зауважте, що хоча знання англійської мови є сьогодні вкрай необхідним для успішного дослідницько-орієнтованого навчання, яке ми пропонуємо, наведені вимоги до вступного іспиту з англійської є скоріше програмою подальшого навчання в магістратурі КАУ, а сам іспит не є визначальним у формуванні конкурсного балу, що обчислюється за формулою

КБ = 0.01 * СБ + 0.79 * ВВФ + 0.20 * ВВА + ДБ,

де середній бал (СБ) документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на основі якого здійснюється вступ, результат вступного випробування з фаху (ВВФ) та результат вступного випробування з іноземної мови (ВВА) визначаються за за 100-бальною шкалою кожний, а додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (ДБ) можуть сягати 10. Детальніше - у Правилах прийому 2018

З 12 липня Київський академічний університет розпочинає прийом документів на перший курс магістратури на наступний навчальний рік за спеціальностями (освітніми програмами):

104 - фізика та астрономія (загальна та прикладна фізикатеоретична та математична фізика)

105 - прикладна фізика та наноматеріали (фізика металів та наноматеріалівфізичне матеріалознавствобіофізика)

122 - комп’ютерні науки (математичні та інформаційні технології, штучний інтелект та наука про дані)

Крім непересічного досвіду наукової роботи, за два роки навчання випускники КАУ отримають дипломи КАУ + сертифікований досвід міжнародного стажування + пріоритет для вступу до аспірантури КАУ.

З порядком вступу можна ознайомитись за посиланням.

Кому це має бути цікаво?

Тим, хто має хист до наукових досліджень та бажання займатись наукою, але (помилково) вважає, що це бажання важко реалізувати у сучасних умовах

КАУ це:

formula KAU

RE:  Research Education – реально дослідницький університет де викладають виключно знані в світі науковці (з-поміж яких чимало наших випускників), що провадять активні дослідження на міжнародному рівні і де студенти одразу долучаються до цих досліджень.

IC:   International Cooperation – тісні міжнародні зв’язки, що, через спільні проекти, програми стажувань, міжнародні школи та доповіді запрошених науковців, роблять студентів активними учасниками змагань за вирішення найсучасніших наукових проблем і забезпечують їм рівні, у порівнянні з випускниками провідних європейських дослідницьких університетів, можливості побудови наукової кар’єри.

SD: Sustainable Development – університет який активно розвивається, з метою перетворити «відтік мізків» на «циркуляцію мізків», і хоче розвиватися з вашою допомогою. Наразі основними напрямами є: подальший розвиток міжнародних зв’язків, розбудова міждисциплінарних центрів досліджень (Центр науки про дані, Центр квантових технологій…) та відповідних освітніх програм, розвиток дуальної освіти у співпраці з провідними українськими та світовими компаніями, розвиток інноваційних проектів, популяризація науки та робота зі школярами

AC: Alumni Club – це зворотній зв’язок зі студентами та випускниками, що витікає з індивідуального підходу до кожного студента і гарантує, зокрема, довічну підтримку університетом його випускників.


Всіх зацікавлених чекаємо за адресою: Київ, бул. Вернадського 36, адміністративний корпус Інституту металофізики, к. 1401 (14-ий поверх).

Консультації за телефонами: +38 044 4229564 (прийом документів), +38 095 0104594 (Олександр Кордюк), +38 068 3535040 (Віталій Шадура)
та через електронну пошту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Долучайтесь до друзів КАУ на facebook.com/academuniver

КАУ повністю забезпечує підготовку фахівців і професіоналів за 7-9 рівнями Національної рамки кваліфікацій (НРК): магістрів, докторів філософії та докторів наук, на кафедрах КАУ при базових інститутах НАН України, що працюють у галузях точних та природничих наук.

Набір магістрів на кафедри проводиться згідно до результатів вступних іспитів, співбесіди та попередньої наукової роботи абітурієнтів. Програма іспитів базується на освітніх програмах за якими бакалаври КАУ, на замовлення НАН України, проходять посилену бакалаврську підготовку у межах цільових наборів у провідних світових університетах. Кандидати на магістерську програму повинні отримати ступінь бакалавра в області точних або природничих наук в українському університеті, або закордонну ступінь того ж рівня.

До складу КАУ входять спеціалізовані кафедри базових інститутів НАНУ, що працюють у галузях точних або природничих наук. Наразі до складу КАУ входять сім кафедр: 

1.   Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів (базується в Інституті металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України),
2.   Кафедра фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики (в Інституті фізики НАН України),
3.   Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України),
4.   Кафедра біофізики і молекулярної фізіології (в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України),
5.   Кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального управління (в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України),
6.   Кафедра теоретичної та математичної фізики (в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України),
7.   Кафедра математики (в Інституті математики НАН України).