Центри досліджень є структурними підрозділами КАУ, що утворюються на тимчасовій основі для проведення наукових досліджень з особливо актуальних сучасних наукових напрямків, які мають проривний характер та визначатимуть світові пріоритети розвитку наукової галузі найближчим часом.

Центри досліджень створюються як спільні структурні підрозділи КАУ та наукових установ НАН України (однієї чи декількох) на міждисциплінарній основі. До роботи Центрів досліджень можуть також залучатися співробітники інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

Рішення про створення Центра досліджень приймається Вченою радою КАУ. Консультативна рада КАУ може давати свої рекомендації щодо створення Центра досліджень.

Наразі функціонують чи в процесі становлення наступні центри КАУ:

Центр дослідження данних

Центр квантових технологій

Лабораторія електронного приладобудування

Центр інновацій